Konkursas „Politikas mano akimis“


2010-02-15

DĖMESIO!

Kviečiame dalyvauti konkurse ir laimėti ekskursiją į Europos Parlamentą!

Europarlamentaras Justas Vincas Paleckis ir Stepono Kairio fondas skelbia vaizdinių kompozicijų konkursą Lietuvos kolegijų studentams ir profesinių mokyklų moksleiviams.

„Politikas mano akimis".

Koks turėtų būti Europos politikas, Tavo akimis?!

 • Ką galėtų nuveikti politikas Europos Sąjungos ir Lietuvos labui?
 • Kaip jis ar ji turėtų atrodyti, kaip elgtis?
 • Kokiomis vertybėmis turėtų vadovautis Europos politikas?
 • Kokiais būdais Europos politikas gali padėti eiliniam žmogui?
 • Kaip politikas turėtų ginti paprastų žmonių teises?
 • Kokia yra pagrindinė politiko atsakomybė prieš Europos Sąjungos ir savo šalies piliečius?

Pagrindinis konkurso prizas – kelionė į Europos Parlamentą Briuselyje!

Užduotis

Studentai kviečiami konkursui pateiktivizualines kompozicijas - prezentacijas, kurios atspindėtų jų požiūrį į tai, koks turėtų būti Europos politikas.

 • Prezentacijoje galima apibūdinti žmogaus asmenybės bei charakterio savybes, elgesį bei išvaizdą, nuostatas bei vertybes, įvairiausius gebėjimus ar kitas ypatybes, kuriomis turėtų pasižymėti Europos politikas.
 • Tai gali būti tiek mintys apie konkrečias politines pareigas, pavyzdžiui, prezidentus, ministrus, Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų narius, tiek idėjos apie Europos politikus apskritai, vizijos apie idealų politiką.
 • Darbuose taip pat galima pateikti siūlymų įvairiai politikų veiklai Europos Sąjungoje ir Lietuvoje, siūlyti kaip politikai galėtų spręsti įvairias ES ir Lietuvos problemas, padėti ES piliečiams.
 • Svarbiausia neuždaryti savo mąstymo į dėžę ir leisti reikštis fantazijai! Pagrindiniai konkurso darbų vertinimo kriterijai – kūrybiškumas ir įdomus pateikimas.

Reikalavimai:

 • Kuriant kompoziciją leidžiama naudoti bet kokias tekstines (žodines), vaizdines ar garsines priemones, atitinkančias „Microsoft PowerPoint" formatą. Kompoziciją gali sudaryti pasakojimai, šūkiai, nuotraukos, piešiniai, iliustracijos, dinaminiai vaizdai, muzika, įvairūs garso įrašai ar kitos išraiškos priemonės.
 • Darbas turi būti atliktas „Microsoft PowerPoint" programa ir vertinimui pateiktas *.ppt formate. Jo dydis kilobitais neribojamas, tačiau kompozicija neturi būti ilgesnė nei dvidešimt penkios skaidrės.
 • Darbus konkursui galima teikti individualiai arba komanda (vienos dalyvių komandos dydis – ne daugiau 3 žmonių).
 • Viena komanda konkursui gali pateikti tik vieną darbą.

Kaip dalyvauti?

 • Norinčius dalyvauti konkurse, kviečiame registruotis. Registracija vyksta nuo 2010 m. vasario 1 d. iki 2010 m. kovo 1 d.Paraiškos registracijai pateikiamos el. paštu: konkursai@paleckis.lt pateikiant: komandos pavadinimą, jos narių vardus, pavardes, profesinės mokyklos arba kolegijos pavadinimą bei komandos atstovo elektroninio pašto adresą ir telefoną.

·Sukurtus darbus konkursui prašome siųsti elektroniniu paštu adresu konkursai@paleckis.lt arba įrašytus į CD paprastu paštu adresu Pylimo g. 12-10, LT-01118, Vilnius iki 2010 m. balandžio 30 d.

PASTABA: jeigu darbas viršija 5 MB, jis turi būti siunčiamas TIK paprastu paštu (Pylimo g. 12-10, LT-01118, Vilnius).

Konkurso rezultatai bus paskelbti 2010 m. gegužės 26 d. konkurso nugalėtojų apdovanojimų ceremonijoje.

 

 

KONKURSAS

„POLITIKAS MANO AKIMIS"

KONKURSO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Konkurso „Politikas mano akimis" (toliau konkursas) nuostatai reglamentuoja Lietuvos valstybinėms kolegijoms ir profesinėms mokykloms skirto konkurso organizavimo tvarką.

1.2. Konkurso „Politikas mano akimis" potemės:

 • Ką galėtų nuveikti politikas Europos Sąjungos ir Lietuvos labui?
 • Kaip jis ar ji turėtų atrodyti, kaip elgtis?
 • Kokiomis vertybėmis turėtų vadovautis Europos politikas?
 • Kokiais būdais Europos politikas gali padėti eiliniam žmogui?
 • Kaip politikas turėtų ginti paprastų žmonių teises?
 • Kokia yra pagrindinė politiko atsakomybė prieš Europos Sąjungos ir savo šalies piliečius?

1.3. Dalyviai (1 asmuo arba 2-3 žmonių komanda), turi parengti vizualinę kompoziciją "Politikas mano akimis”. Vizualinių kompozicijų darbai, idėjos gali būti įvairios, pvz. asmeninės savybės, žmogaus vertybės, elgesys, kokiais būdais politikas gali padėti eiliniam žmogui, kodėl Europos politikui reikia būti atsakingam prieš piliečius, kaip politikas turėtų kovoti už paprasto žmogaus teises, kaip turi pasireikšti idealaus politiko požiūris į visų žmonių lygiateisiškumą, kaip turi atrodyti idealus ateities politikas Jūsų akimis bei kita. Tai gali būti tiek mintys apie konkrečias politines pareigas, pavyzdžiui, prezidentus, ministrus, Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų narius, tiek idėjos apie Europos politikus apskritai, vizijos apie idealų politiką. Darbuose galima pateikti siūlymų įvairiai politikų veiklai Europos Sąjungoje ir Lietuvoje. Turi būti išlaikomas kompozicijos nuoseklumas. Kuriant kompoziciją leidžiama naudotis bet kokiomis tekstinėmis (žodinėmis), vaizdinėmis (vizualinėmis) ir garsinėmis, „Microsoft PowerPoint" formato technines galimybes atitinkančiomis priemonėmis; pvz.: tekstinis pasakojimas, antraštės, šūkiai, nuotraukos, piešiniai, iliustracijos, dinaminiai vaizdai, muzika, įvairūs garso įrašai ir kt. Vienas pagrindinių vertinimo kriterijų – kūrybiškumas bei pateikimas.

1.4. Konkurso tikslai:

1.4.1. Skatinti jaunimą domėtis politika ir politikais.

1.4.2. Skatinti studentų, besimokančių skirtingose mokymo įstaigose ir specialybėse, pilietinį ir bendrąjį sąmoningumą;

1.4.3. Ugdyti dalyvių kūrybiškumą.

1.5. Konkurse gali dalyvauti Lietuvos valstybinių kolegijų bei profesinių mokyklų moksleiviai / studentai.II. KONKURSO ORGANIZAVIMAS

2.1. Konkursas paskelbiamas kiekvienoje mokymo įstaigoje, o dalyviai dalyvauja individualiai ar grupėmis (1-3 žm.).

2.2. Konkurse gali dalyvauti 1.5 punkte paminėtų mokymo įstaigų studentai, sudarydami komandas. Komandą savanoriškais pagrindais sudaro vienas - trys dalyvaujantys asmenys. Komandų kiekvienoje mokymo įstaigoje skaičius neribojamas.

2.3. Konkursą organizuoja europarlamentaras Justas Vincas Paleckis ir Stepono Kairio fondas.


Europos Parlamento nario
Justo Vinco Paleckio biuras Vilniuje:

Pylimo g. 12-10, 01118 Vilnius
Tel. (8 5) 266 3056
Tel., faks. (8 5) 266 3058

El. paštas:biuras@paleckis.lt www.paleckis.lt

 

Stepono kairio fondas:

B. Radvilaitės g. 1, Vilnius,

LT-01124 Lietuva

2.4. Konkursą įgyvendina ir koordinuoja UAB „Komunikaciniai projektai"

Šeimyniškių g. 21 - 43, LT- 09200 Vilnius

Tel. / Faksas +370 5 277 55 03,

El. paštas info@komunikaciniai.lt

2.5. Konkurso eigoje pateiktus darbus (vizualines kompozicijas) vertina nepriklausoma vertinimo komisija.

2.5.1. Komisijos nariai Algirdas Butkevičius, Justas Vincas Paleckis, Aušrinė Marija Pavilionienė

III. KONKURSO EIGA

 • 3.1. Dalyvavimo konkurse registracija vyksta nuo 2010 m. vasario 1 d. iki 2010 m. kovo 1 d. Paraiškos registracijai pateikiamos el. paštu: konkursai@paleckis.lt pateikiant:komandos pavadinimą, jos narių vardus, pavardes, profesinės mokyklos arba kolegijos pavadinimą bei komandos atstovo elektroninio pašto adresą ir telefoną.

3.2. Darbas turi būti pateiktas „Microsoft PowerPoint" programa ir vertinimui pateiktas *.ppt formate. Jo dydis kilobitais neribojamas, tačiau kompozicija neturi būti ilgesnė nei dvidešimt penkios skaidrės. Gali būti naudojami video, garso, vizualiniai bei kiti elementai.

3.3. Viena komanda konkursui gali pateikti tik vieną darbą.

3.4. Sukurti darbai atsiunčiami paštu (įrašyti į CD) adresu Pylimo g. 12-10, 01118 Vilnius arba elektroniniu paštu adresu konkursai@paleckis.ltiki 2010 m. balandžio 30 d. Jeigu darbas viršija 5 MB, jis turi būti siunčiamas TIK paprastu paštu.

3.5. Dalyvio paraiška ir pats darbas pateikiamas LR valstybine kalba, tačiau atliekant numatytą užduotį leidžiami tam tikri būtini, konkurso idėją atitinkantys, neišvengiami kalbiniai nukrypimai.

IV. DARBŲ VERTINIMAS

4.1. Pagrindiniai darbų vertinimo kriterijai:

4.1.1. Atitikimas konkurso nuostatoms;

4.1.2. Darbo turinys vertinant pademonstruoto kūrybiškumo ir fantazijos aspektu;

4.1.3. Idėjų pateikimas.

4.2. Darbusvertins nepriklausoma vertinimo komisija.

4.4. Darbai nebus vertinami, jei jie neatitiks konkurso nuostatuose išdėstytų reikalavimų ar kils plagijavimo įtarimas.

4.5. Vertinimo komisijos sprendimu išrinkti konkurso nugalėtojai bus paskelbti 2010 m. gegužės 26 d. konkurso nugalėtojų skelbimo ir apdovanojimų ceremonijoje.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Komandos, darbų vertinimo komisijos pagal nustatytą tvarką pripažintos nugalėtojomis, t.y. tapusios pirmos, antros ir trečios prizinių vietų laimėtojomis, yra apdovanojamos organizatorių įsteigtais prizais.

5.1.1. I-os vietos laimėtojams – kelionė į Briuselį su numatoma viešnage Europos Parlamente.

5.1.2. II-os ir III-os vietų laimėtojai taip pat bus apdovanoti vertingais prizais.

5.1.3. Visiems projekte dalyvavusiems asmenims įteikiami diplomai ir suvenyrai.

5.3. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę darbus publikuoti ir reprodukuoti.

5.4. Telefonai pasiteiravimui: +370 5 277 55 03, kontaktiniai asmenys: Tomas Rakovas +370 678 06610 arba Paulius Tamolė +370 616 43270

 

 

 • Darbdavių: 395
 • Iš viso skelbimų: 2
 • Darbo skelbimų: 0
 • Praktikos skelbimų: 2


 • Darbovieta.lt - Specializuotas darbo skelbimų portalas darbovieta.lt startavo 2014 m. balandžio mėnesį.