Vilniaus lopšelis-darželis „Prie pasakų parko“ (L. Asanavičiūtės g. 7, Vilnius) skelbia atranką ikimokyklinio ugdymo mokytojo(-os) pareigoms užimti nuo 2020 m. vasario 3 d.., 1 etatu, ugdomoji kalba – lenkų / rusų.
Reikalavimai pretendentams:
• Aukštasis universitetinis / neuniversitetinis išsilavinimas (gali būti 3-4 kurso studentė);
• Gebėjimas dirbti IKT;
• Puikūs bendravimo įgūdžiai su ikimokyklinio amžiaus vaikais;
• Gebėjimas numatyti veiklos prioritetus, ugdymo proceso tikslus ir uždavinius, gebėjimas dirbti su veiklą reglamentuojančiais dokumentais.
Pretendentas privalo pateikti:
• Gyvenimo aprašymą (CV);
• Asmeninių privalumų sąrašą, kuriame laisva forma nurodyti gebėjimai, įgūdžiai ir dalykinės savybės.
Dokumentus siuskite el. paštu: direktore@priepasakuparko.vilnius.lm.lt su nuoroda ikimokyklinio ugdymo mokytojo(-os) vietai užimti (lenkų / rusų ugdomąja kalba).
Pokalbio metu turėti asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus.
Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia lopšelio-darželio „Prie pasakų parko“ direktorė Kristina Kopanickienė, tel. (8 5) 245 89 89 ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Stasiulevičė tel. (8 5) 245 94 94.