Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras ieško
BENDROSIOS PRAKTIKOS SLAUGYTOJO (-os)
Reikalavimai:
* Būti įgijus bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją ir turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją verstis bendrąja slaugos praktika;
* žinoti pagrindinius šalies sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus bei slaugos veiklą reglamentuojančius dokumentus;
* gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, dirbti komandoje;
* tinkamai ir laiku atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, būti pareigingu, darbščiu, objektyviu, mokėti bendrauti;
* mokėti dirbti kompiuteriu, naudotis informacinėmis technologijomis;
* darbo patirtis nėra privaloma.
Darbo laiko trukmė – 30 val. / sav. (0,75 et.).
Darbo užmokestis (su mokesčiais) – nuo 443 EUR (priklauso nuo darbo stažo).
Darbo sutartis – neterminuota.
Daugiau informacijos tel. 8 5 215 4427. Dokumentų kopijas ir motyvacinį laišką siųskite el. paštu: rastine@lknuc.lt. Atrinkti kandidatai bus informuoti, su jais vyks darbo pokalbis.