Nacionalinė teismų administracija ieško

KOMPIUTERIŲ SISTEMŲ ANALITIKO (-ĖS)

Veiklos, kuriose dalyvautum:

 • tarptautinės paramos lėšomis finansuojami projektai, susiję su informacinių technologijų plėtra ir modernizavimu teismuose, teismų savivaldos institucijose ir Nacionalinėje teismų administracijoje (toliau – Administracija);
 • projektų rengimas ir administravimas;
 • Lietuvos teismų informacinės sistemos (toliau – LITEKO) taikomosios programinės įrangos ir Nacionalinės teismų administracijos informacinės sistemos (toliau – NTA IS) priežiūros ir palaikymo paslaugų teikimo koordinavimas;
 • LITEKO bei NTA IS poreikių analizavimas;
 • LITEKO bei NTA IS funkcionalumų testavimas;
 • Teismų savivaldos institucijų ir Administracijos teisės aktų ir kitų dokumentų projektų, susijusių su informacinių technologijų veiklos, informacinių sistemų saugos reglamentavimu teismuose, teismų savivaldos institucijose ir Administracijoje, rengimas; išvadų teikimas.

Tau reikėtų:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu;
 • turėti projektų valdymo patirties;
 • turėti informacinių sistemų procesų analizavimo ir informacinių sistemų funkcionalumų testavimo patirties;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Administracijos, teismų veiklą, asmens duomenų apsaugą, informacinių sistemų administravimą;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus;
 • mokėti užsienio kalbą – anglų (ne žemesniu nei pradedančio vartotojo lygmeniu – A2).

Tavęs laukia:

 • įdomus ir atsakingas darbas;
 • galimybė tobulėti;
 • lankstus darbo grafikas;
 • galimybė dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu;
 • draugiška ir novatoriška komanda.

 

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 8,36 iki 10,5, t.y. nuo  1 470 iki 1 850 Eur.

 

Sudomino? Dėl išsamesnės informacijos prašom kreiptis į Eglę Zakrienę, el. p. egle.zakriene@teismai.lt, tel. (8 5) 251 4186.