Absolventų įsidarbinimas

Kolegijos absolventų ĮSIDARBINIMO rodiklis pagal Užimtumo tarnybos duomenis:

Neregistruoti Užimtumo tarnyboje, proc.

2022 98,18 proc.
2021 96,82 proc.
2020 85,63 proc.
2019 95,98 proc.
2018 94,19 proc.

Kolegijos absolventų ĮSIDARBINIMO rodikliai pagal STRATĄ (Vyriausybės strateginės analizės centro) duomenis:

2017 m. absolventai – 80 proc. dirbančiųjų.

2018 m. absolventai – 80 proc. dirbančiųjų.

2019 m. absolventai – 80 proc.  dirbančiųjų.

Daugiau informacijos apie Lietuvos aukštųjų mokyklų absolventus – STRATA interaktyvieji duomenyshttps://rodikliai.strata.gov.lt/?v=1&lang=lt&kpi_type=olevel&kpi_group=1

Studijų kokybės vertinimo centras:  Studijų krypčių stebėsenos rodiklių ataskaita (emokykla.lt)