Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)

Lopšelio-darželis „Vaidilutė“ ieško ikimokyklinio ugdymo mokytojo(-s)! http://www.vaidilute.vilnius.lm.lt/laisvos-darbo-vietos-2/