Uždaroji akcinė bendrovė „Visagino energija“

Taikos pr. 26A, a. d. Nr. 3, LT-31002 Visaginas

Įmonės kodas 110087517

 Atranka laboratorijos chemiko pareigybei užimti

 Darbo pobūdis

 • Kokybės vadybos sistemos (KVS) dokumentų rengimas, valdymas ir apskaita;
 • Mėginių ėmimas, laboratorinių tyrimų atlikimas;
 • Tyrimų vidinės kokybės kontrolės programos vykdymas;
 • Dokumentacijos laboratorijos akreditacijai / atestacijai rengimas;
 • Naujų tyrimo metodų įdiegimas.

 Kvalifikaciniai reikalavimai

 • turėti aukštąjį arba aukštesnįjį chemijos, biochemijos, gamtos mokslų ar chemijos inžinerijos, technologijos mokslų arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą šioje srityje;
 • turėti Bendrovės generalinio direktoriaus nustatytą valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją (III);
 • mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office programinis paketas);
 • turėti laboratorinio darbo pagrindus;
 • gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą;
 • išmanyti vandens ir kietojo biokuro cheminės analizės metodus;
 • mokėti taikyti matematinius metodus tyrimų duomenims statistiškai įvertinti;
 • išmanyti Dokumentų rengimo ir dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
 • mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją.

Privalumai

 • LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimų išmanymas;
 • Anglų kalbos pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu žinios.

 Atlyginimas – nuo 900 eurų (neatskaičius mokesčių).

 Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

 Bendrovė siūlo

 • Įdomų darbą perspektyvioje bendrovėje, draugiškame kolektyve;
 • Galimybę mokytis ir tobulėti.

Gyvenimo aprašymus, kuriuose privalomai turi būti nurodyta vardas ir pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, išsilavinimas, darbo patirtis, privalumų sąrašas (nurodyti dalykines savybes) siųsti Bendrovės Chemijos ir bakteriologijos laboratorijos viršininkei Svetlanai Radzevičienei el. paštu s_radzeviciene@visaginoenergija.lt iki 2020-10-05.

Telefonas pasiteirauti – +370 656 09 711.