Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius kviečia prisijungti į komandą šiuos specialistus:

  • logopedą;
  • socialinį pedagogą;
  • specialųjį pedagogą;
  • psichologą;
  • ergoterapeutą;
  • kineziterapeutą.

Ieškomi komandos nariai šioms funkcijoms atlikti:

  • užsiėmimų organizavimas vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimų;
  • tėvų, pedagogų, švietimo pagalbos specialistų konsultavimas aktualiais pagalbos teikimo klausimais;
  • vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymo procese naudojamų metodinių ir mokymo priemonių rengimas.

Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą: http://lasuc.lt/informacija/karjera/

LASUC Sutrikusios raidos vaikų konsultavimo skyrius siekia didinti vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymosi veiksmingumą, teikiant švietimo ir kitą pagalbą vaikams, konsultacinę ir metodinę pagalbą tėvams, šalies pedagogams ir švietimo pagalbos bei kitiems specialistams.

Su Skyriaus veikla galite susipažinti adresu www.srvks.lt